hanuman

Hanuman Chalisa | Hanuman Chalisa Lyrics

 श्री हनुमान चालीसाहनुमान चालीसादोहा  श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि।बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि।। बुद्धिहीन तनु जानिके,...